მედიკამენტები ნატუროპათი

Belladonna-Homaccord / ბელადონა-ჰომაკორდი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონებში 30 ან 100 მლ. შემადგენლობა: 100 გ (105 მლ) შეიცავს: Belladonna D2, Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000, Echinacea angustifolia D10,…

Barijodeel / ბარიიოდელი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: ტაბლეტები: 50 ან 250 ტაბლეტი შეფუთვაში. შემადგენლობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: Barium carbonicum D12, Ignatia D6, Stramonium D4, Kalium phosphoricum D6, Arnica D4 -შესაბამისად 30 mg; Causticum…

Apis–Homaccord / აპის-ჰომაკორდი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ. შემადგენლობა: 100 გ (105 მლ) შეიცავს: Apis mellifica D10, Apis mellifica 30, Apis mellifica D200, Apis mellifica D1000…

Bronchalis-Heel / ბრონჰალის-ჰეელი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: ტაბლეტები: 50 ან 250 ტაბლეტი შეფუთვაში. შემადგენლობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: Belladonna D4, Sticta D4, Tartarus stibiatus D4, Kreosotum D5, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4  – შესაბამისად…

Cutis compositum N / კუტის კომპოზიტუმ ნ

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: საინექციო ხსნარი: 2,2 მლ ამპულაში.: 5, 10, 50 ან 100 ამპულა შეფუთვაში შემადგენლობა: 2,2 მლ-იანი 1 ამპულა შეიცავს: Cutis suis D8, Hepar suis D10, Splen suis…

Diarrheel® S / დიარჰელ ს

Diarrheel® S / დიარჰელ ს გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: ტაბლეტები: შეფუთვაში 50 ან 250 ტაბლეტი. რეგისტრაციის ნომერი R-0004208. შემადგენლობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: Argentum Nitricum D8, Acidum arseniccosum D8, Colchicum D6,…

Angin-Heel® SD/ ანგინ-ჰეელ სდ

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: ტაბლეტები: 50 ან 250 ტაბლეტი შეფუთვაში. შემადგენლობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: Hydrargirum bicyanatum D8, Phytolacca americana D4, Apis mellifica D4, Arnica D4 – შესაბამისად 30 მგ. Hepar…