მედიკამენტები ნატუროპათი

Diarrheel® S / დიარჰელ ს

Diarrheel® S / დიარჰელ ს გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: ტაბლეტები: შეფუთვაში 50 ან 250 ტაბლეტი. რეგისტრაციის ნომერი ღ-0004208. შემადგენლობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: Argentum Nitricum D8, Acidum arseniccosum D8, Colchicum D6,…

Detox Kit / დეტოქს კიტ

წარმოადგენს პრეპარატთა კომპლექსს. მისი შემადგენელი ცალკეული პრეპარატი უზრუნველყოფს სრულყოფილი დრენაჟის (ჰომოტოქსინების გადატანა ლიმფური სისტემის მეშვეობით ვენურ სისხლძარღვებში – Lymphomyosot N) და ეფექტური დეტოქსიკაციის (ძირთადი სადეტოქსიკაციო ორგანოების _ ღვიძლის, თირკმლების გააქტივება-Berberis-Homaccord,…

Cutis compositum N / კუტის კომპოზიტუმ ნ

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: საინექციო ხსნარი: 2,2 მლ ამპულაში.: 5, 10, 50 ან 100 ამპულა შეფუთვაში შემადგენლობა: 2,2 მლ-იანი 1 ამპულა შეიცავს: Cutis suis D8, Hepar suis D10, Splen suis…

Cralonin® tropfen / კრალონინ ტროპფენი

Cralonin® tropfen / კრალონინ ტროპფენი გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ. საინექციო ხსნარი: 1,1 მლ ამპულაში. 5, 10, 50 ან 100 ამპულა შეფუთვაში. შემადგენლობა:…

Colocynthis-Homaccord® / კოლოცინტის-ჰომაკორდი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ. საინექციო ხსნარი: 1,1 მლ ამპულაში. 5, 10, 50 ან 100 ამპულა შეფუთვაში. შემადგენლობა: წვეთები: 100 გ (105 მლ)…

Coenzyme compositum / კოენზიმ კომპოზიტუმი

Coenzyme compositum / კოენზიმ კომპოზიტუმი გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: საინექციო ხსნარი: 2,2 მლ ამპულა. 5, 10, 50 ან 100 ამპულა შეფუთვაში. შემადგენლობა: 2,2 მლ-იანი 1 ამპულა შეიცავს: Acidum ascorbicum D6,…

China-Homaccord® S / ქინა-ჰომაკორდ ს

China-Homaccord® S / ქინა-ჰომაკორდ ს გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ. შემადგენლობა: 100 გ შეიცავს: China D10, China D30, China D200 – Sesabamisad 0,6…

Chelidonium-Homaccord NT / ჰელიდონიუმ ჰომაკორდი ნტ

Chelidonium-Homaccord NT / ჰელიდონიუმ ჰომაკორდი ნტ გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ. შემადგენლობა: 100 გ. შეიცავს: Chelidonium majus D10, Chelidonium majus D30, Chelidonium majus…

Cerebrum compositum NM / ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ

Cerebrum compositum NM / ცერებრუმ კომპოზიტუმ ნმ გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: საინექციო ხსნარი: 2,2 მლ ამპულაში. შეფუთვა: 5, 10, 50 ან 100 ამპულა შეფუთვაში. შემადგენლობა: 2,2 მლ-იანი 1 ამპულა შეიცავს:…

Cactus compositum S / კაკტუს კომპოზიტუმ ს

Cactus compositum S / კაკტუს კომპოზიტუმ ს გამოშვების ფორმა და შეფუთვა: წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ. შემადგენლობა: ხსნარის 1 გ შეიცავს: Selenicereus grandiflorus D1, Spigelia anthelmia D3,…