მედიკამენტები, ნატუროპათი

Angin-Heel® SD/ ანგინ-ჰეელ სდ

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა:
ტაბლეტები: 50 ან 250 ტაბლეტი შეფუთვაში.

შემადგენლობა:
1 ტაბლეტი შეიცავს: Hydrargirum bicyanatum D8, Phytolacca
americana D4, Apis mellifica D4, Arnica D4 – შესაბამისად
30 მგ. Hepar sulphuris D6, Atropa belladonna D4 – შესაბამისად
60 მგ. ასევე Lactose-Monohydrat და Magnesiumstearat

ჩვენება:
ანგინა; ტონზილარული ჩირქოვანი საცობები.

წინააღმდეგ ჩვენება:
არ გააჩნია.

გვერდითი ეფექტი:

მომატებული ნერწყვდენის დროს პრეპარატის მიღება უნდა შეწყდეს.
სხვა პრეპარატებთან ურთიერთქმედება:
აღსანიშნავ თავისებურებათა გარეშე.

დოზირება და გამოყენების წესი:
ჩვეულებრივ – 1 ტაბლეტი 3-ჯერ დღეში ენის ქვეშ დადებით.
მწვავე მდგომარეობისას – 1 ტაბლეტი ყოველ 15 წუთში, არა უმეტეს
2 საათისა.

აფთიაქი
მისამართი:
ალ. ყაზბეგის გამზირი #33
ტელ: +995 32 2 394 987