მედიკამენტები, ნატუროპათი

Bronchalis-Heel / ბრონჰალის-ჰეელი

Bronchalis-Heel / ბრონჰალის-ჰეელი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა:
ტაბლეტები: 50 ან 250 ტაბლეტი შეფუთვაში.

შემადგენლობა:
1 ტაბლეტი შეიცავს: Belladonna D4, Sticta D4, Tartarus
stibiatus D4, Kreosotum D5, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata
D4  – შესაბამისად 30 მგ; Hyoscyamus D4, Bryonia D4  – შესაბამისად
60 მგ. ასევე Lactose-Monohydrat და Magnesiumstearat.

ჩვენება:
ბრონქიტები, თამბაქოს მწეველის კატარალური ბრონქიტის
ჩათვლით.

წინააღმდეგ ჩვენება:
არ გააჩნია.

გვერდითი ეფექტი:
არ გააჩნია.

სხვა პრეპარატებთან ურთიერთქმედება:
აღსანიშნავ თავისებურებათა გარეშე.

დოზირება და გამოყენების წესი:

1 ტაბლეტი 3-ჯერ დღეში ენის ქვეშ დადებით. მწვავე სიმპტომატიკის
შემთხვევაში – 1 ტაბლეტი ყოველ 15 წუთში არა უმეტეს 2 საათისა.

აფთიაქი

მისამართი:
ალ. ყაზბეგის გამზირი #33
ტელ: +995 32 2 394 987