მედიკამენტები, ნატუროპათი

China-Homaccord® S / ქინა-ჰომაკორდ ს

China-Homaccord® S / ქინა-ჰომაკორდ სგამოშვების ფორმა და შეფუთვა:
წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ.

შემადგენლობა:
100 გ შეიცავს: China D10, China D30, China D200 – Sesabamisad
0,6 g. Sepia D30, Sepia D200, Sepia D1000 – 0,4 g.
China D2 – 0,6 g. Sepia D6 – 0,4 g. Ethanol 43 vol%.

ჩვენება:
გამოფიტვა, უღონობა, სისუსტე. ის ძირითადი საშუალებაა ოსტეოქონდროზების
მკურნალობისას.

წინააღმდეგ ჩვენება:
არ გააჩნია.

გვერდითი ეფექტი:
არ გააჩნია.

სხვა პრეპარატებთან ურთიერთქმედება:
აღსანიშნავ თავისებურებათა გარეშე.

დოზირება:
ჩვეულებრივ – 10 წვეთი 3-ჯერ დღეში. მწვავე მდგომარეობისას
-10 წვეთი ყოველ 15 წუთში, არა უმეტეს 2 საათისა.

აფთიაქი
მისამართი:
ალ. ყაზბეგის გამზირი #33
ტელ: +995 32 2 394 987