მედიკამენტები, ნატუროპათი

Colocynthis-Homaccord® / კოლოცინტის-ჰომაკორდი

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა:
წვეთები: საწვეთურიან ფლაკონში 30 მლ ან 100 მლ.
საინექციო ხსნარი: 1,1 მლ ამპულაში. 5, 10, 50 ან 100 ამპულა
შეფუთვაში.

შემადგენლობა:
წვეთები: 100 გ (105 მლ) შეიცავს: Colocynthis D2, Colocynthis
D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200 – Sesabamisad 0,8 g;
Gnaphalium polycephalum D1, Gnaphalium polycephalum D10, Gnaphalium
polycephalum D30, Gnaphalium polycephalum D200 – Sesabamisad
0,2 g. Ethanol 43 vol%.
საინექციო ხსნარი: 1,1 მლ-იანი 1 ამპულა შეიცავს: Colocynthis
D4, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200 – Sesabamisad
8,8 mkl. Gnaphalium polycephalum D3, Gnaphalium polycephalum
D10, Gnaphalium polycephalum D30, Gnaphalium polycephalum
D200 -შესაბამისად 2,2 მკლ. ასევე საინექციო წყალი, ნატრიუმქლორიდი.

ჩვენება:
ნევრალგიები, განსაკუთრებით, საჯდომი ნერვის; ხერხემლის
სვეტის წელის ნაწილის ოსტეოქონდროზი.

წინააღმდეგ ჩვენებები:
არ გააჩნია.

გვერდითი ეფექტები:
არ გააჩნია.

სხვა პრეპარატებთან ურთიერთქმედება:
აღსანიშნავ თავისებურებათა გარეშე.

დოზირება და გამოყენების წესი:
წვეთები: ჩვეულებრივ – 10 წვეთი 3-ჯერ დღეში. მწვავე შემთხვევაში
– დასაწყისისთვის 10 წვეთი ყოველ 15 წუთში, არა
უმეტეს 2 საათისა.
საინექციო ხსნარი: მწვავე შემთხვევისას – ყოველდღიურად,
ხოლო ჩვეულებრივ – 1 ამპულა კვირაში 1-3-ჯერ კანქვეშ, კუნთში,
ვენაში, კანში. ნევრალგიებისას – ტკივილის მიდამოში Neuralgo Rheum-Injeel-თან მონაცვლეობით ან ნარევში.

აფთიაქი

მისამართი:
ალ. ყაზბეგის გამზირი #33
ტელ: +995 32 2 394 987