მედიკამენტები ავერსი

კლექსანი (CLEXANE)

კლექსანი(CLEXANE) ENOXIPARINE SODIUM შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა:გამოსაყენებლად გამზადებული ერთი შპრიცი შეიცავს 20, 40, 60 ან 80 მგ კლექსანს (ენოქსიპარინს) შესაბამისად 0,2 0,4 0,6 ან 0,8 მლ ხსნარი. 1 მგ კლექსანი…

ლანტუსი® (Lantus®)

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება: ინსულინ გლარგინი/ ინსულინ გლარგინ სამკურნალო ფორმა: ხსნარი კანქვეშა შეყვანისათვის. შემადგენლობა:ყოველი ფლაკონი შეიცავს 10მლ (1000 ერთეულ), ხოლო კარტრიჯი და კალამი -სოლოსტარი – 3მლ (300 ერთეულ) ინსულინ გლულიზინს. 1 მლ…