სიახლეები

მავნე სურსათთან დაკავშირებით საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი განცხადებას ავრცელებს

სუნელები - სურსათის სააგენტოს გაფრთხილება

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (momxmarebeli.ge ) სურსათის ეროვნულ სააგენტოს აფრთხილებს.

ცენტრის განცხადებით, სააგენტო ბაზარზე განთავსებული მავნე სურსათის თაობაზე მოსახლეობის დროული ინფორმირების შესახებ კანონის მოთხოვნას არ ასრულებს.

ამასთან, momxmarebeli.ge-ს ინფორმაციით, სურსათის სააგენტოს მიერ ბაზარზე არსებული სუნელების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არასაკმარისია და მოუწოდებს სააგენტოს, სუნელების შემოწმების შედეგების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გაავრცელოს.

განცხადების ტექსტს უცვლელად გთავაზობთ:

”მიმდინარე წლის 7 ივლისს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გაავრცელა განცხადება საქართველოს ბაზარზე განთავსებული სუნელების შემოწმების შედეგებთან დაკავშირებით.

განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დადგენილი ნორმის ზღვარს ზემოთ ტყვიის შემცველობა გამოვლინდა 4 ნიმუშში, რომელთა სახელწოდებებიც ჩამოთვლილია:  წითელი წიწაკა, მშრალი აჯიკა, სუნელი.

ასევე, ნათქვამია, რომ გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით, სააგენტოს მიერ გატარდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები, რაც პროდუქციის სარეალიზაციო ბაზრიდან ამოღებას ითვალისწინებს.

ზემოაღნიშნული ინფორმაცია აბსოლუტურად არასაკმარისია იმისათვის, რომ მომხმარებლები დაცული იყვნენ მავნე სუნელების მოხმარებისაგან, ვინაიდან არის მითითებული სუნელების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სახელწოდებები და სხვა მონაცემები, რაც მავნე პროდუქციის იდენტიფიკაციას გახდის შესაძლებელს.

მანამ, სანამ სააგენტო მავნე პროდუქციის სარეალიზაციო ბაზრიდან ამოღებას უზრუნველყოფს, აუცილებელია რომ მომხმარებლებსა და მეწარმეებს ამ პროდუქციის თაობაზე საკმარისი ინფორმაცია მიეწოდოთ, იმისათვის, რათა მოვაჭრეებმა არ დაუშვან მავნე სუნელების გაყიდვა, მომხმარებლებმა თავი შეიკავონ მათი შეძენისაგან, ან შეძენილი პროდუქციის მოხმარებისაგან, ხოლო იმ პირებმა, რომლებმაც უკვე მოიხმარეს აღნიშნული პროდუქცია, მიმართონ ექიმს.

ამგვარად, სააგენტო არ ასრულებს კანონის მოთხოვნას ბაზარზე განთავსებული მავნე სურსათის თაობაზე მოსახლეობის დროული ინფორმირების შესახებ.

სააგენტოს განცხადებაში, აგრეთვე, ნათქვამია, რომ „2015 წლის 9 სექტემბერს, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საკონსულოდან მიიღო ნიუ-იორკის ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის შეტყობინება საქართველოდან გაგზავნილ სანელებლებში ტყვიის მაღალი შემცველობის აღმოჩენის თაობაზე.

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შეტყობინების მიღებისთანავე გაატარა შესაბამისი ღონისძიებები. შემოწმდა ექსპორტიორი ბიზნესოპერატორები და სარეალიზაციო ობიექტებიდან აღებულ იქნა 29 ნიმუში, საიდანაც დარღვევა გამოვლინდა ერთ შემთხვევაში“.

თუმცა, სააგენტოს მიერ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გავრცელებული განცხადებებიდან არ ჩანს, 2015 წელს მის მიერ გამოვლენილი დარღვევის თაობაზე თუ მოხდა ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელება, ან რატომ არ გაავრცელა სააგენტომ ნიუ-იორკის ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტისაგან მიღებული ინფორმაცია.

სურსათის უვნებლობის მიმართულებით საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე მიმდინარე რეფორმები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს არაერთხელ გამოუხატავს თავისი მხარდაჭერა აღნიშნული რეფომებისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ კონტროლის გაფართოებასთან დაკავშირებით.

ამავე დროს, ვთვლით, რომ სააგენტოს მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სათანადოდ არ ხდება, რაზეც მოცემული ფაქტიც მეტყველებს. ეს ჩრდილს აყენებს სააგენტოსადმი მოქალაქეთა ნდობას, რაც უმნიშვნელოვანესია სურსათის უვნებლობის მიმართულებით წარმოებული რეფორმების წარმატებისათვის.

ოვუწოდებთ სააგენტოს:

საქართველოს ბაზარზე განთავსებული სუნელების შემოწმების შედეგების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გაავრცელოს. კერძოდ, მიუთითოს, სულ მცირე, იმ მწარმოებლების სახელწოდებები, რომელთა პროდუქციაშიც ტყვიის გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა. აგრეთვე, მიუთითოს მის ხელთ არსებული დამატებითი მონაცემები, რაც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს მავნე სუნელების იდენტიფიცირება მოახდინონ, გადახედოს მის მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგების, ასევე, შესაბამის შემთხვევებში, სხვა ქვეყნების კომპეტენტური ორგანოების მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების პრაქტიკას და იგი შესაბამისობაში მოიყვანოს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და მოქალაქეთა ინტერესებთან”, – ნათქვამია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის განცხადებაში.