მედიკამენტები, სანოფი-ავენტის

აპიდრა® 100 ერთეული/მლ

აპიდრა® 100 ერთეული/მლ
APIDRA 100 UI/ML
ინსულინ გლულიზინი
ყოველი ფლაკონი შეიცავს 10მლ (1000 ერთეულ), ხოლო კარტრიჯი და კალამი -სოლოსტარი – 3მლ (300 ერთეულ) ინსულინ გლულიზინს. ყოველი მილილიტრი შეიცავს 100 ერთეულ ინსულინ გლულიზინს (რაც შეესაბამება 3.49 მგ-ს). ინსულინი გლულიზინი მიღებულია Escherichia coli-ს დნმ-ს რეკომბინაციის მეთოდით.
თერაპიული დანიშნულება:შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვები ( 4 წლიდან) და მოზრდილები.
დოზირება და მიღების მეთოდი
აპიდრას მიღება ხდება ჭამამდე 0-15 წთ-ით ადრე ან უშუალოდ ჭამის შემდეგ.
აპიდრის მიღება შესაძლებელია საშუალო ან გახანგძლივებული მოქმედების ინსულინებთან, ბაზალური ინსულინის ანალოგებთან ერთად, ასევე პერორალურ ჰიპოგლიკემიურ პრეპარატებთან ერთად.
აპიდრას დოზა განისაზღვრება ინდივიდუალურად.
მიღება
აპიდრას შეყვანა ხდება კანქვეშა ინექციის გზით ან საინსულინო ტუმბოთი კანქვეშახანგრძლივი ინფუზიის საშუალებით.
აპიდრა შეჰყავთ კანქვეშ, მუცლის წინა ზედაპირზე, ბარძაყის ან მხრის (დელტოიდურ) არეში ან ხანგრძლივი ინფუზიის გზით მუცლის ფარზე. ყოველი ინექციის დროს, საინექციო და საინფუზიო ადგილები უნდა შეიცვალოს ინექციისათვის რეკომენდებული უბნების საზღვრებში (მუცელი, ბარძაყი ან მხარი). ინსულინის შეწოვის სიჩქარეზე, მოქმედების დაწყებასა და ხანგრძლივობაზე შესაძლებელია იმოქმედოს ინექციის ადგილმა, ფიზიკურმა დატვირთვამ და სხვა ცვალებადმა ფაქტორებმა, მაგალითად კანქვეშა ინექცია მუცლის წინა ზედაპირზე (ან მუცლის ფარზე) ხელს უწყობს პრეპარატის ოდნავ უფრო სწრაფ შეწოვას. დაუშვებელია ინექციის ადგილის დაზელა, ინექციის შემდეგ.
ინსულინებთან შერევა
აპიდრას შერევა დაუშვებელია სხვა პრეპარატებთან, გარდა NPH ადამიანის ინსულინისა.
(NPH ადამიანის ინსულინთან შერევისას, შპრიცში პირველად შეჰყავთ აპიდრა. ინექცია უნდა გაკეთდეს შერევისთანავე).
ინსულინის საინფუზიო ტუმბოთი გამოყენებისას, დაუშვებელია აპიდრას შერევა სხვა სამედიცინო პრეპარატებთან.
უკუჩვენებები:
ინსულინ გლულიზინის ან შემავსებელი ნივთიერებათაგან ნებისმიერის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა;
ჰიპოგლიკემია.
განსაკუთრებული მითითებები და სიფრთხილის ზომები გამოყენებისას
აპიდრას გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხსნარი არის სუფთა, უფერო, ყოველგვარი ხილული ნაწილაკების გარეშე. ვინაიდან აპიდრა წარმოადგენს ერთგვაროვან (ჰომოგენურ) ხსნარს, იგი არ საჭიროებს შენჯღრევას გამოყენებამდე.
პაციენტთა გადაყვანა ახალი ტიპისა თუ ხარისხის ინსულინზე უნდა განხორციელდეს მკაცრი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. აუცილებელია სწორად შეირჩეს თანხმლები თერაპიული საშუალებები.
არასათანადო დოზის გამოყენებამ ან მკურნალობის კურსის შეწყვეტამ, განსაკუთრებით ინსულინ-დამოკიდებული დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში, შესაძლებელია გამოიწვიოს ჰიპერგლიკემიისა და დიაბეტური კეტოაციდოზის განვითარება.
ჰიპოგლიკემია, ინსულინით თერაპიის ყველაზე ხშირი არასასურველი მოვლენა, შეიძლება განვითარდეს იმ შემთხვევაში, თუ ინსულინის დოზა აღმოჩნდება ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე მისი საჭიროებაა.
ორსულობა და ძუძუთი კვება
ორსულობა
ორსულობის დროს ინსულინ გლულიზინის გამოყენებასთან დაკავშირებით არ მოიპოვება შესაბამისი მონაცემები.
ძუძუთი კვება
უცნობია, გამოიყოფა თუ არა ინსულინ გლულიზინი დედის რძესთან ერთად, მაგრამ ჩვეულებრივ, ინსულინი არ გადადის დედის რძეში და არ ხდება მისი აბსორბცია პერორალური მიღების შემდეგ. ძუძუთი კვების დროს შესაძლებელია საჭირო გახდეს ინსულინის დოზირებისა და დიეტის კორექცია.
შენახვის ვადა
2 წელი.
შენახვის ვადა პირველი გამოყენების შემდეგ
4 კვირა.
მისამართი:
სანოფი ავენტის ჯგუფის წარმომადგენლობა საქართველოსა და სომხეთში
თბილისი 0103, მეტეხის ქ # 22
ტელ:227 36 91;227 36 92;227 36 93
ფაქსი:277 16 02