კლინიკები, ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის სარეაბილიტაციო ცენტრები

ურანტი – სამედიცინო ცენტრი

ურანტიალკოჰოლიზმი – მკურნალობა, რეაბილიტაცია, ნარკოლოგია

მისამართი: თბილისი , ყაზბეგის გამზ. 16,
ტელ: 239 12 45,
ფაქსი: 239 12 46,
ვებ-გვერდი: www.uranti.ge

ცენტრი „ურანტი“ მოსახლეობას სთავაზობს შემდეგ მომსახურეობებს:

  • ნარკომანიით და ალკოჰოლიზმით დაავადებულ პირთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა;
  • ფსიქოსოციალური მომსახურება, რომელიც მოიცავს დაავადფებულ პირთა და მათი ოჯახების წევრთა ფსიქოლოგიურ და სოციალურ მხარდაჭერას;
  • ფსიქოსტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ნევროლოგიური და ფსიქიკური დარღვევების მკურნალობა და რეაბილიტაცია (როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკულ შემთხვევებში);
  • ელექტროენცეფალოგრაფია;
  • კლინიკო–დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული კვლევები;
  • ფიზიოთერაპიული და სარეაბილიტაციო პროგრამები (სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიშები და სხვა);
  • აივ/შიდსის, B და C ჰეპატიტების ტესტირება, კონსულტირება და პროფილაქტიკა;
  • მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპია;
  • აპარატული–პლაზმაფერეზი;
  • პრევენციული აქტივობები, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და სხვა.