ბავშვთა ნევროლოგია, ექიმები

ირაკლი ნატროშვილი

სპეციალობა: ბავშვთა ნევროლოგია
ტელ: 599 48 12 21
ელ-ფოსტა: inatroshvili13@hotmail.com

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

პროფესიული გამოცდილება:
1994 – 1996 წწ. თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული, სტომატოლოგიური და სან-ჰიგიენური ფაკულტეტების ნერვულ სნეულებათა კათედრის უფროსი ლაბორანტი;
1996 წლიდან – დღემდე: თბილისის “ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის სამკურნალო-საგანმანათლებლო ცენტრი”-ს დირექტორი მედიცინის დარგში;
სამუშაო ადგილი: თბილისის “ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის სამკურნალო-საგანმანათლებლო ცენტრი”-ს დირექტორი მედიცინის დარგში;

კლინიკა: “ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი”
ოფისი:  ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. #2/6
ტელ: 252 78 89; 252 66 49.