ექიმები ბავშვთა ნევროლოგია

ირაკლი ნატროშვილი

სპეციალობა: ბავშვთა ნევროლოგია ტელ: 599 48 12 21 ელ-ფოსტა: inatroshvili13@hotmail.com მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი პროფესიული გამოცდილება: 1994 – 1996 წწ. თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული, სტომატოლოგიური და სან-ჰიგიენური ფაკულტეტების ნერვულ სნეულებათა…