ექიმები ბავშვთა ენდოკრინოლოგია

ირაკლი ფაღავა

სპეციალობა: ბავშვთა ენდოკრინოლოგია ტელ: 577 425 426 ირაკლი ფაღავა – ბავშვთა ენდოკრინოლოგი.   აქვს მედიცინის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი – სადისერტაციო ნაშრომი ტანმაღლობით მანიფესტირებულ იშვიათ დაავადებებს განიხილავდა. სამედიცინო თემატიკის 28 ნაშრომის ავტორია….